International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Schools

Honkyoku
Chikuho RyûSakai Chikuho I (1892-1985)
Dokyoku / ChikushinkaiWatazumi Doso Roshi & Yokoyama Katsuya
Jikishô RyuFounded by Tajima Tadashi
Kinko Ryû - 琴古流Kurosawa Kinko I (1710-1771)
Kyushu KeiPieces from Kyushu Area
Mu-Ryû 無流Miyata Kohachiro
Myoan Shinpo RyûOzaki Shinryu (1820-1888)
Nezasa Ha / Kimpu RyûBamboo Grass Sect
Oshu KeiPieces from Oshu Area
Seien RyûKanemoto Seiin (cir. 1880)
Taizan HaHiguchi Taizan (1856-1914)
Tozan Ryu - 都山流Nakao Tozan (1876-1956)
Ueda RyûUeda Hodo (1892-?)

Minyo
Min'yoFolk Music

Modern Music
Azuma RyûFukuda Rando
SawaiTadao Sawai (1937-1997)

Sankyoku
Ikuta Ryû - 生田Founder: Ikuta Kengyo (1656-1715)
Yamada Ryû - 山田Founder: Yamada Kengyo (1757-1817)
Yanagawa RyûYanagawa Kengyo

Shinkyoku
MiyagiMiyagi Michio (1894-1956)

Temple
FudaijiFudaiji Temple Hamamatsu, Totomi-no-Kuni (Shizuoka Prefecture)
FutaikenOshu Dewa - Masuda, Mutsu-no-kuni (Sendai, Miyagi Prefecture)
IchigetsujiIchigetsuji Temple Kogane, Shimosa-no-kuni (Chiba Prefecture)
ItchokenItchoken Temple Hakata, Kyushu, Southern Japan
KokutaijiKokutaiji Temple Toyama Prefecture
RinseikenRinseiken Temple Kurumei Kyushu Island
RyogenjiRyogenji Temple Oihira, Izu-no-kuni (Shizuoka Prefecture)

The International Shakuhachi Society - 2018