International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yamada Ryû - 山田

This school was founded by Yamada Kengyo in the year 1780?.

Repertoire
Aki no Nanakusa
秋の七草
Aoi no Ue (Yamada Ryu)
葵の上
Chidori no Kyoku (Yamada Ryu)
千鳥の曲
Chihako no Tamazusa
千箱の玉章
Chikubushima (Itchu Bushi)
竹生島 (一中節)
Chikubushima (Yamada ryu)
竹生島
Chikyu Setau
Chisato No Ume no Kyoku
千里の梅の曲
Cho no Yume
蝶の夢
Chogonka
長恨歌
Dokunaku Tomari
独楽とまり
Enoshima no Kyoku
江の島の曲
Fushimi
伏見
Genji Juni Dan
源氏十二段
Hagi no Tsuyu (Yamada Ryu)
萩の露
Hana no Kumo
花の雲
Hana no Yuki
花の雪
Hanazuma
花妻
Harima Hakkei
播磨八景
Haru no Shirabe (Yamada Ryu)
春の調
Hatsune no Kyoku
初音の曲
Hayama Hakkei
葉山八景
Hototogisu (Yamada)
郭公
Ishiyama Genji Ge no Maki
石山源氏下の巻
Ishiyama Genji Jo no Maki
石山源氏上の巻
Kaka Ju Senzai
鶴寿千歳
Kakko
郭公
Kan Tan
邯鄲
Kasuga Mode
春日詣
Kazashi no Yuki
かざしの雪
Ki no Jyu
稀の寿
Kikusui
菊水
Kinoji no Oku Shiki No Dan
紀の路の奥 四季の段
Kisen
喜撰
Kogo no Kyoku
小督の曲
Konkai (Yamada Ryu)
Koto Naishi
勾当内侍
Kotobuki Kurabe
寿競
Manzai (Yamada Ryu)
万歳
Mare no Kotobuki
稀の寿
Matsu Shima Hakkei
松島八景
Matsu Zukushi (Yamada Ryu)
松尽
Matsu no Hagoromo
松廼羽衣
Matsu no Sakae (Yamada Ryu)
松の栄
Matsukaze (Yamada Ryu)
松風
Miyako no Haru (Yamada Ryu)
都の春
Miyo Manzai
御代万歳
Mukojima Hakkei
向島八景
Mutamagawa (Yamada Ryu)
六玉川
Nagori no Tsuki
名残の月
Nasuno
那須野
Nasuno Arashi
那須野
Natsu no Nagame
夏の眺
Ne no Hi no Asobi
子の日の遊
Oboro Zuki
朧月
Ochiume
落梅
Okayasu Ginuta
岡康砧
Omi Hakkei
近江八景
Rakubai
Rokudan no Shirabe (Yamada Ryu)
六段の調
Sakura Gari
桜狩
Sambaso
三番受
Sambaso (Kato-Bushi)
三番受 (河東節)
Samidare (Yamada Ryu)
さみだれ
Sarashi
さらし
Sasa no Tsuyu (Yamada Ryu)
笹の露
Sato no Shiki
里の四季
Sekiheki no Fu
赤壁の賦
Senri no Ume
千里の梅
Shichi Fukujin
七福神
Shiki no Asobi
四季の遊
Shiki no Dan
四季の段
Shiki no Nagame (Yamada Ryu)
四季の詠
Shiki no Shirabe
四季の調
Shiki no Susabi
Shin Nakakusa
Shin Sarashi
新晒
Shochikubai (Yamada Ryu)
松竹梅
Shojo no Tsuru
松上の鶴
Shunkan
俊寛
Suma no Arashi
須磨の嵐
Sumiyoshi
住吉
Taka no Ha
鷹の羽
Tokiwa no Sakae
常盤の栄
Ume no Isao
梅の功
Ume no Yado
梅の宿
Usu no Koe
臼の声
Usugasumi
薄霞
Uya no Tsuki (Yamada Ryu)
雨夜の月
Yaegaki
八重垣
Yamazakura
山桜
Yumiyawata
Yuya
熊野
Yuya no Tsuki (aka Kumano)
熊野
Zangetsu (Yamada Ryu)
残月

Associated People
Abiko Shoho
吾孫子松鳳
Fujii Chiyoga II
二世 藤井 千代賀
Hagioka Shoin II
二世 萩岡 萩韻
Hagioka Shoin III
三世 萩岡 萩韻
Ito Shocho I
初世 伊藤 松超
Nakada Hiroyuki
中田 博之
Nakanoshima Kin'ichi
中能島 欣一
Takahashi Eisei I
初世 高橋 栄清
Takahashi Eisei II
二世 高橋 栄清
Uehara Masaki II
二世 上原真 佐喜
Yamada Kengyo
山田 検校
Yamase Shoin I
初世 山勢 松韻
Yamase Shoin II
二世 山勢 松韻


The International Shakuhachi Society - 2017