International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Itchoken

Repertoire
Ifu Sashi
Sashi

Associated People
Binnig, Martina
Ikkei Hanada
Morozumi Shuuzan
Renkei Hashimoto
Staufenbiel, Gerhardt


The International Shakuhachi Society - 2017