International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Araki Kodo III

三世 荒木 古童

Araki Kodo III
1879 - 1935

Shakuhachi

Also Known As Shinnosuke Kodo
Teachers

Students

Albums

Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01 Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01

Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 02 Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 02

Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 03 Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 03

Shakuhachi Tokusen - Araki Kodo III Shakuhachi Tokusen - Araki Kodo III

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Chanoyu OndoAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 03
Chanoyu OndoSokyoku Jiuta Taikei 31
Chidori no KyokuAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01
Hachigaeshi (Don't know which version)Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01
Hachigaeshi (Don't know which version)Shakuhachi Tokusen - Araki Kodo III
KajimakuraAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01
KurokamiAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 02
KurokamiSokyoku Jiuta Taikei 17
Mama no KawaAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 03
Mama no KawaSokyoku Jiuta Taikei 33
Midare RinzetsuAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01
Midare RinzetsuShakuhachi Tokusen - Araki Kodo III
NanakomachiAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 03
Okayasu GinutaAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01
Okayasu GinutaShakuhachi Tokusen - Araki Kodo III
Rokudan no ShirabeAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 02
Rokudan no ShirabeShakuhachi Tokusen - Araki Kodo III
Rokudan no ShirabeSokyoku Jiuta Taikei 07
SagoromoAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 03
Shika no Tône (Kinko Ryû)Araki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01
Shika no Tône (Kinko Ryû)Shakuhachi Tokusen - Araki Kodo III
Shin Musume DojojiAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 01
Sue no ChigiriAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 02
Sue no ChigiriShakuhachi Tokusen - Araki Kodo III
Sue no ChigiriSokyoku Jiuta Taikei 28
YaegoromoAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 03
YukiAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 02
YukiShakuhachi Tokusen - Araki Kodo III
YukiSokyoku Jiuta Taikei 15
ZangetsuAraki Kodo III and Fukuda Eika - Collection of Famous Performances - 02


The International Shakuhachi Society - 2018