International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Tsubaki Saku Mura

椿咲く村

This is a piece of genre Modern from the Azuma Ryû School. This piece was composed for Shakuhachi by the person Fukuda Rando.

Tsubaki Saku Mura appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku SenTsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu Yokoyama Ranpo Sawai Tadao

Yokoyama Katsuya Plays Fukuda Rando - Boxed Cassette Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018