International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Hoohai Bushi

ホーハイ節

This is a piece of genre Min'yo from the Min'yo School.

Hoohai Bushi appears on the following albums

AlbumShakuhachiKotoShamisen
Nihon Minyo - Shakuhachi Tokusen Shu - 1


Shakuhachi no sekai - 2


Sound of Japan Mitsuhashi Kifu

Tokusen Shakuhachi Minyo


Yagishita - 1


Yashita Isamu no SekaiThe International Shakuhachi Society - 2018