International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Kawamoto Itsudo

Shakuhachi

Teachers

Publications

TitleKanjiPublisherYearPagesLanguage
Kyotaku denki : shakuhachi no yurai zoho chushaku. (Edited)

Tokyo: Gakubundo ZohanThe International Shakuhachi Society - 2018