International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yamaguchi Goro

山口 五郎

Yamaguchi Goro
1933/02/26 - 1999/01/03

Shakuhachi & Composer

Designated as a "Living Treasure", the highest of all honors awarded by the Emperor. He was head of the Chikumeisha, a branch of the Kinko Ryu.

Teachers

Students

Albums

Bell Ringing in the Empty Sky, A Bell Ringing in the Empty Sky, A

Feel It On Feel It On

Grand Masters of the Shakuhachi Flute Grand Masters of the Shakuhachi Flute

Hogaku Meikyoku Sen - Collection of Famous Classical Music - Shakuhachi Hogaku Meikyoku Sen - Collection of Famous Classical Music - Shakuhachi

Hogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi Hogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi

Japan - Music of the Shakuhachi Japan - Music of the Shakuhachi

Kinko Ryu Shakuhachi - Hogaku Vol 19 Kinko Ryu Shakuhachi - Hogaku Vol 19

Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 1 Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 1

Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 2 Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 2

Kinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 1 Kinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 1

Kinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 2 Kinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 2

Nihon no Dento Vol 2 (Japanese Traditions) Nihon no Dento Vol 2 (Japanese Traditions)

Ningen Kokuho Shirizu 5 Ningen Kokuho Shirizu 5

Shakuhachi - Japon Shakuhachi - Japon

Shakuhachi - Number 40 Shakuhachi - Number 40

Shakuhachi - Yamaguchi Goro Shakuhachi - Yamaguchi Goro

Shakuhachi Meijin Sen Shakuhachi Meijin Sen

Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 01 Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 01

Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 02 Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 02

Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 03 Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 03

Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 04 Shakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 04

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 01 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 01

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 02 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 02

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 03 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 03

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 04 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 04

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 05 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 05

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 06 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 06

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 07 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 07

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 08 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 08

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 09 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 09

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 10 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 10

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 11 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 11

Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 12 Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 12

World of Shakuhachi World of Shakuhachi

World of Shakuhachi, The World of Shakuhachi, The

Yamaguchi Goro no Sekai Yamaguchi Goro no Sekai

Zen Music Zen Music

Zen Music - I Zen Music - I

Zen Music - III Zen Music - III

Zen Music - IV Zen Music - IV

Zen Music - V Zen Music - V

Zen Music - VI Zen Music - VI

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Akebono no ShirabeShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 11
Akebono SugagakiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 11
Akebono SugagakiYamaguchi Goro no Sekai
Aki ni YosuKinko Ryu Shakuhachi - Koten Honkyoku - Kindai Shakuhachi Gaku
Aki no Hatsu KazeSokyoku Miyagi Michio Sakuhin Hen II
Akishino DeraNakata Hiroyuki Sakuhin Shû
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Feel It On
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 1
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Shakuhachi - Number 40
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Shakuhachi Meijin Sen
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Shakuhachi Meijin Sen 39
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 01
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Zen Music - III
Ashi no ShirabeShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 12
Azuma no Kyoku (Kinko Ryu)Zen Music
Banshiki ChoShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 04
Chidori no KyokuFlute and Koto of Japan
Chidori no KyokuKinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 1
Chidori no KyokuNingen Kokuho Shirizu 5
Chidori no KyokuShakuhachi - Chidori No Kyoku
Chidori no KyokuShakuhachi - Yamaguchi Goro
Chidori no KyokuSouvenir of Japan - Shakuhachi Fuhin
Chidori no KyokuYamaguchi Goro no Sekai
Chidori no Kyoku (Yamada Ryu)Yamada - 04
Chikubushima (Yamada ryu)Yamada - 02
DefuneFlute and Koto of Japan
Enoshima no KyokuShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 04
Enoshima no KyokuSokyoku Jiuta Taikei 48
Ginryu KokuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 09
Ginryu KokuZen Music - VI
Gion KoutaFlute and Koto of Japan
Hagi no TsuyuShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 03
Hanayome NingyoFlute and Koto of Japan
Haru no KotobukiMusical Cosmos of Yonekawa Toshiko 2
Haru no Shirabe (Yamada Ryu)Yamada - 04
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Hogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Kinko Ryu Shakuhachi - Hogaku Vol 19
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Kinko Ryu Shakuhachi Meikyoku Sen
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 01
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Shakuhachi Nyumon
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Zen Music - I
HoshosuGrand Masters of the Shakuhachi Flute
HoshosuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 11
HoshosuZen Music - VI
Igusa ReiboGrand Masters of the Shakuhachi Flute
Igusa ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 07
Igusa ReiboZen Music - IV
Iso ChidoriAbe Keiko - 02
Iso ChidoriAbe Keiko Record Set - 06
Iso ChidoriShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 02
Iso ChidoriSokyoku Jiuta Taikei 34
Itsuki no KomoriutaFlute and Koto of Japan
Izu ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 07
Kinsan KyoreiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 04
Kinsan KyoreiZen Music - V
Kinuta SugomoriShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 12
Kinuta SugomoriYamaguchi Goro no Sekai
Kogo no KyokuShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 04
Kogo no KyokuSokyoku Jiuta Taikei 47
Kojo no TsukiFlute and Koto of Japan
Kokû ReiboBell Ringing in the Empty Sky, A
Kokû ReiboKinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 2
Kokû ReiboNihon no Dento Vol 2 (Japanese Traditions)
Kokû ReiboShakuhachi Meijin Sen
Kokû ReiboShakuhachi Meijin Sen 39
Kokû ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 03
Kokû ReiboWorld of Shakuhachi
Kokû ReiboWorld of Shakuhachi, The
Kokû ReiboZen Music
Kokû Reibo (Ikkan Ryu)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 03
Koro Sugagaki (Kinko Ryu)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 01
Koto NaishiYamada - 04
Kotobuki no ShirabeShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 12
Kotoji no KyokuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 12
Kumoi JishiZen Music
Kuroda BushiFlute and Koto of Japan
KurokamiKinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 2
Kushimoto BushiFlute and Koto of Japan
Kyo ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 02
Kyushu Reibo (Kinko Ryu)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 02
Kyushu Reibo (Kinko Ryu)Zen Music - I
Meguro JishiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 09
Meisho MiyageShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 01
Meisho MiyageSokyoku Jiuta Taikei 24
Mukaiji ReiboMusique Zen - 2
Mukaiji ReiboShakuhachi - Japon
Mukaiji ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 03
Mukaiji ReiboZen Music - III
Namima ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 10
NanakomachiAbe Keiko - 02
NanakomachiAbe Keiko Record Set - 09
NanakomachiKinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 2
NanakomachiShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 03
NanakomachiSokyoku Jiuta Taikei 36
NasunoShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 04
Nebiki no MatsuShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 01
Nebiki no MatsuSokyoku Jiuta Taikei 24
O Edo Nihon BashiFlute and Koto of Japan
Okayasu GinutaKinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 1
OkunenTake no Sekai
Omi HakkeiKinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 1
Reibo NagashiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 08
Renfu GinutaNakata Hiroyuki Sakuhin Shû
Rokudan no ShirabeFlute and Koto of Japan
Saga no AkiKinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 1
Sagari Ha no KyokuShakuhachi Meijin Sen
Sagari Ha no KyokuShakuhachi Meijin Sen 39
Sagari Ha no KyokuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 10
Sagari Ha no KyokuYamaguchi Goro no Sekai
Sagari Ha no KyokuZen Music - IV
Sakai Jishi (Kinko Ryu)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 06
SakuraFlute and Koto of Japan
San'ya SugagakiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 08
Sasa no Tsuyu (aka Sake)Fujii Kunie Sokyoku Jiuta No Sekai 3
Sayama SugagakiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 10
Shika no Tône (Kinko Ryû)Feel It On
Shika no Tône (Kinko Ryû)Hogaku Meikyoku Sen - Collection of Famous Classical Music - Shakuhachi
Shika no Tône (Kinko Ryû)Hogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi
Shika no Tône (Kinko Ryû)Kinko Ryu Shakuhachi - Hogaku Vol 19
Shika no Tône (Kinko Ryû)Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 2
Shika no Tône (Kinko Ryû)Kinko Ryu Shakuhachi Meikyoku Sen
Shika no Tône (Kinko Ryû)Nihon no Dento Vol 2 (Japanese Traditions)
Shika no Tône (Kinko Ryû)Ningen Kokuho Shirizu 5
Shika no Tône (Kinko Ryû)Shakuhachi - Chidori No Kyoku
Shika no Tône (Kinko Ryû)Shakuhachi - Number 40
Shika no Tône (Kinko Ryû)Shakuhachi - Yamaguchi Goro
Shika no Tône (Kinko Ryû)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 10
Shika no Tône (Kinko Ryû)Shakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 11
Shika no Tône (Kinko Ryû)Shakuhachi Nyumon
Shika no Tône (Kinko Ryû)Souvenir of Japan - Shakuhachi Fuhin
Shika no Tône (Kinko Ryû)World of Shakuhachi
Shika no Tône (Kinko Ryû)World of Shakuhachi, The
Shimotsuke KyoreiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 08
Shin KyoreiHogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi
Shin KyoreiKinko Ryu Shakuhachi Meikyoku Sen
Shin KyoreiNihon no Dento Vol 2 (Japanese Traditions)
Shin KyoreiShakuhachi - Yamaguchi Goro
Shin KyoreiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 04
Shin KyoreiSouvenir of Japan - Shakuhachi Fuhin
Shin KyoreiYamaguchi Goro no Sekai
Shin KyoreiZen Music - I
Shin Musume DojojiFascination of the Koto 3
Shizu no KyokuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 02
Sokaku ReiboBell Ringing in the Empty Sky, A
Sokaku ReiboFeel It On
Sokaku ReiboGrand Masters of the Shakuhachi Flute
Sokaku ReiboHogaku Meikyoku Sen - Collection of Famous Classical Music - Shakuhachi
Sokaku ReiboHogaku Meikyoku Sen; Shakuhachi
Sokaku ReiboJapan - Music of the Shakuhachi
Sokaku ReiboKinko Ryu Shakuhachi - Hogaku Vol 19
Sokaku ReiboKinko Ryu Shakuhachi Honkyoku Senshu - 1
Sokaku ReiboKinko Ryu Shakuhachi Meikyoku Sen
Sokaku ReiboNihon no Dento Vol 2 (Japanese Traditions)
Sokaku ReiboShakuhachi - Yamaguchi Goro
Sokaku ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 08
Sokaku ReiboShakuhachi Tokusen
Sokaku ReiboWorld of Shakuhachi
Sokaku ReiboWorld of Shakuhachi, The
Sokaku ReiboZen Music - VI
Sono no AkiAbe Keiko Record Set - 07
Sono no AkiSokyoku Jiuta Taikei 32
Soran BushiFlute and Koto of Japan
SugagakiZen Music
Taki Otoshi no KyokuShakuhachi Meijin Sen
Taki Otoshi no KyokuShakuhachi Meijin Sen 39
Taki Otoshi no KyokuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 01
Taki Otoshi no KyokuWorld of Shakuhachi
Taki Otoshi no KyokuWorld of Shakuhachi, The
Taki Otoshi no KyokuZen Music - IV
TamagawaShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 02
Tanko BushiFlute and Koto of Japan
TooryanseFlute and Koto of Japan
ToruTogashi Noriko - 05
Tsuki no KyokuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 12
Tsuki no KyokuZen Music - V
Uchikae KyoreiShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 07
Uji MeguriFascination of the Koto 5
Uji MeguriFujii Kunie, The World of Shamisen and Jiuta Singing 4
Uji MeguriShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 03
YaegoromoFascination of the Koto 5
YaegoromoNingen Kokuho Shirizu 5
YaegoromoSankyoku
YaegoromoShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 02
Yoshiya ReiboShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 05
Yoyo no HoshiKinko Ryu Shakuhachi Sankyoku Meikyoku Sen - Dai Ichi Shu - Vol 2
Yugure no KyokuGrand Masters of the Shakuhachi Flute
Yugure no KyokuKinko Ryu Shakuhachi - Koten Honkyoku - Kindai Shakuhachi Gaku
Yugure no KyokuShakuhachi Meijin Sen
Yugure no KyokuShakuhachi Meijin Sen 39
Yugure no KyokuShakuhachi no Shinzui-Shakuhachi Honkyoku - 05
Yugure no KyokuZen Music - III
Yuya no Tsuki (aka Kumano)Hirai Sumiko no Sekai
ZangetsuMusical Cosmos of Yonekawa Toshiko 1
ZangetsuShakuhachi no Shinzui-Sankyoku Gasso - 01
ZangetsuWorld of Shakuhachi
ZangetsuWorld of Shakuhachi, The

Composed or Arranged

Shakuhachi Compositions
YearTitleKanjiAlternate Title
1960
Aki ni Yosu秋に寄す

1960
Aru Hi no Seigyo或る日の西行

1963
Hana
Blossoms
1963
Shakuhachi to Cello no Tame no Kumikyoku尺八とチェロのための組曲
Suite for cello and shakuhachi
1965
Kodomo no Insho子供の印象

1965
Tsuki Umi月海

1966
Akebono

1978
Gendai Reibo現代鈴慕

Koto Compositions
1960
Aki ni Yosu秋に寄す

1960
Aru Hi no Seigyo或る日の西行

1963
Hana
Blossoms
1963
Shakuhachi to Cello no Tame no Kumikyoku尺八とチェロのための組曲
Suite for cello and shakuhachi
1965
Kodomo no Insho子供の印象

1966
Akebono


The International Shakuhachi Society - 2018