International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Notomi Judo I

初世 納富 寿童

Notomi Judo I
1895 - 1975

Shakuhachi

Teachers

Students

Albums

Musical Anthology of the Orient, Unesco Collection Vol 1 Musical Anthology of the Orient, Unesco Collection Vol 1

Musical Atlas - Japan Musical Atlas - Japan

Musique Zen - 2 Musique Zen - 2

Zen Music - II Zen Music - II

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Akita Sugagaki (Kinko Ryu)Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku
Chikubushima (Ikuta ryu)Abe Keiko Record Set - 07
Chikubushima (Ikuta ryu)Sokyoku Jiuta Taikei 32
Ginryu KokuKinko Ryu Shakuhachi Koten Honkyoku
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Kinko Ryu Shakuhachi Honkyoku
Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu)Shakuhachi - Japanese Traditional Music
KogarashiTake no Sekai
Kokû ReiboShakuhachi - Japon
Kokû ReiboZen Music - II
Kumoi RokudanSokyoku Jiuta Taikei 07
Okayasu GinutaSokyoku Jiuta Taikei 58
San'ya SugagakiKinko Ryu Shakuhachi Honkyoku
San'ya SugagakiShakuhachi - Japanese Traditional Music
San'ya SugagakiZen Music - II
Shika no Tône (Kinko Ryû)Kinko Ryu Shakuhachi Koten Honkyoku
Shika no Tône (Kinko Ryû)Musical Atlas - Japan
Shika no Tône (Kinko Ryû)Zen Music - II
YaegoromoMusical Anthology of the Orient, Unesco Collection Vol 1
Yugure no KyokuKinko Ryu Shakuhachi Honkyoku


The International Shakuhachi Society - 2018