International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Sakai Chikuho I

初世 酒井 竹保

Sakai Chikuho I
1892/10/15 - 1985

Shakuhachi

Teachers

Students

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Mushi KuyôJapanese National Music Series: Shakuhachi Mei Ryû Senshû
Wagakki no Tame no ShijusokyokuHibiki - Contemporary Music for Japanese Traditional Instruments - 1

Composed or Arranged

Shakuhachi Compositions
YearTitleKanjiAlternate Title
1916
Tsuru no Sugomori (Chikuho Ryu)鶴の巣籠

1917
Gunki

1919
Kocho no Tawamure

1926
Hana Matsuri花祭

1927
Chiyo no Kotobuki (Chikuho Ryu)千代の寿

1929
Hazu no Kawafune

1930
Gyoson no Akatsuki

1932
Choshun no Bukyoku

1932
Kogunkoshin Kyoku

1934
Reizan no Tsuki霊山の月

1934
Ryûmei Chô龍鳴調

1938
Gokoku no Eirei

1942
Toa no Reimei

1953
Kagen no Tsuki下弦の月

1953
Unkai no Kyoku雲海の曲

1956
Mushi Kuyô虫供養

1966
Tsurukame Mondô鶴亀問答


The International Shakuhachi Society - 2018