International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Ikeda Seizan II

二世 池田 静山

Ikeda Seizan II
Shakuhachi

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Gin SekaiSokyoku Jiuta Taikei 45
Keshi no HanaAbe Keiko Record Set - 07
Mitsu no KeshikiSokyoku Jiuta Taikei 43
Shin AoyagiSokyoku Jiuta Taikei 30
Shu Fu no JiSokyoku Jiuta Taikei 45
Tsumi KusaSokyoku Jiuta Taikei 45
YugaoAbe Keiko Record Set - 06


The International Shakuhachi Society - 2018