International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Funakawa Toshio

船川 利夫

Funakawa Toshio
Composer & Shakuhachi

Funakawa Toshio was born in Shimane in 1931, he began to study Tozan shakuhachi at the age of 16 with Matsuda Suizan. In 1956, the year when he received a shihan rank, he moved to Tokyo and studied with a koto player named Furukawa Taro. He was awarded first prize for composition at the Tokyo Shinbun hogaku competition along with the Minister of Education prize, and the NHK prize.

Teachers

Composed or Arranged

Shakuhachi Compositions
YearTitleKanjiAlternate Title

Kanga閑雅


Tanshi歎詩

1960
Kumikyoku Izumoji組曲「出雲路」
Suite Izumoji
1962
Nettaigyo熱帯魚

1963
Gojusokyoku Kazarie
Shakuhachi quintet Kazaeri
1965
Kokyoshi Umi
Symphonic poem Umi
1965
Koto Shijusokyoku箏四重奏曲
Koto quartet
1965
Shakuhachi Sanjusokyoku - 1965
Shakuhachi trio
1966
Kageri翳り

1966
Ryokui緑衣

1968
Koten Biwa no Shuho Ni Yoru Sansho古典琵琶の手法による3章

1971
Tagiri

Koto Compositions

Koto to Sangen no Tame no Kokukyoku箏と三絃のための嬉遊曲


The International Shakuhachi Society - 2018