International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yonemura Reisho

Shakuhachi

Teachers

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Azuma no Kyoku (Kinko Ryu)Japan - Splendour of the Shakuhachi
IchijoDaiyon FUDO - Kineya Seiho
Ôshû SashiJapan - Splendour of the Shakuhachi
Shika no Tône (Kinko Ryû)Daiyon FUDO - Kineya Seiho


The International Shakuhachi Society - 2018