International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Inagaki Ihaku

稲垣衣白

Scholar & Shakuhachi

Teachers

Publications

TitleKanjiPublisherYearPagesLanguage
Komuso Tani Kyochiku [The Komuso Priest Tani Kyochiku]. (Edited)

Tokyo: Komuso Kenkyukai1985

Shakuhachi honkyoku to kokan shakuhachi aikosararete Uramoto Setcho sensei [Master Uramoto Setcho Who Loved Shakuhachi Honkyoku and Old Shakuhachi Instruments]. (Edited)

Tokyo: Komuso Kenkyukai1985394Japanese
Taizan fu shui myoan sanjushichisei Tanikita Muchiku [Gleanings from the Taizan Scores of the Thirty-seventh Myoan (Patriarch) Tanikita Muchiku]. (Edited)

Kyoto: Tanikita Renzao1981


The International Shakuhachi Society - 2018