International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yokoyama Ranpo

横山 蘭畝

Yokoyama Ranpo
Shakuhachi

Teachers

Students

Albums

Tsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu Tsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu

Tracks Recorded

ShakuhachiAlbum
Miyama HigurashiTsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu
TamukeNovember Steps - Take no Miryoku
Tsubaki Saku MuraTsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu
Yugure GensokyokuTsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu

Composed or Arranged

Shakuhachi Compositions
YearTitleKanjiAlternate Title

Eirei ni Sasagu
Requiem

Gekko Reibo
Moonlight Reverie

Jinchu no Shakuhachi
Shakuhachi in the Middle of the Camp

Kotobuki no Mai
Dance of Celebration

Shoun Dei
Beautiful Spring

Yomichi
Night Road


The International Shakuhachi Society - 2018