International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Tsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu

Tsukikusa no Yume; Fukuda Rando Shakuhachi Meikyoku Shu

Yokoyama Ranpo

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1 Tsukikusa no Yume 月草の夢 03'51 Yokoyama Katsuya
Sawai Tadao
2 Miyama Higurashi 深山ひぐらし 03'57 Yokoyama Ranpo

3 Tsubaki Saku Mura 椿咲く村 03'59 Yokoyama Ranpo
Sawai Tadao
4 Kikyo Genso Kyoku 桔梗幻想曲 03'02 Yokoyama Katsuya

5 Mugibue no Koro 麦笛の頃 03'28 Yokoyama Katsuya
Akao Michiko
6 Hoshizukiyo 星月夜 03'22 Yokoyama Katsuya

7 Gekko Roteki 月光弄笛 03'38 Yokoyama Katsuya
Sawai Tadao
8 Tabibito no Uta 旅人の唄 03'58 Yokoyama Katsuya

9 Yugure Gensokyoku 夕暮幻想曲 04'01 Yokoyama Ranpo
Sawai Tadao
10 Tone no Funa Uta 利根の舟唄 04'30 Yokoyama Katsuya

11 Shunrei 春麗 03'32 Yokoyama Katsuya
Akao Michiko

The International Shakuhachi Society - 2018