International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Yokoyama Katsuya Plays Fukuda Rando - Boxed Cassette

Yokoyama Katsuya
NHK - T-900990
Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1 Tsukikusa no Yume 月草の夢
Yokoyama Katsuya

2 Miyama Higurashi 深山ひぐらし
Yokoyama Katsuya

3 Tsubaki Saku Mura 椿咲く村
Yokoyama Katsuya

4 Watazumi no Iroko no Miya 渡津海鱗宮
Yokoyama Katsuya

5 Mugibue no Koro 麦笛の頃
Yokoyama Katsuya

6 Kikyo Genso Kyoku 桔梗幻想曲
Yokoyama Katsuya

7 Gekko Roteki 月光弄笛
Yokoyama Katsuya

8 Tabibito no Uta 旅人の唄
Yokoyama Katsuya

9 Tone no Funa Uta 利根の舟唄
Yokoyama Katsuya

10 Shunrei 春麗
Yokoyama Katsuya

11 Mushizuki Yo 蟲月夜
Yokoyama Katsuya

12 Yugure Gensokyoku (Rando) 夕暮幻想曲
Yokoyama Katsuya

13 Seki no Akikaze 関の秋風
Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018