International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Shakuhachi Nyumon

Shakuhachi Nyumon

Various
Victor - VCK-30010
1985

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Hi Fu Mi Hachigaeshi no Shirabe (Kinko Ryu) 一二三鉢返の調 10'18 Yamaguchi Goro

2   Sokaku Reibo 巣鶴鈴慕 18'28 Aoki Reibo II

3   Shika no Tône (Kinko Ryû) 鹿の遠音 10'15 Yamaguchi Goro

4   San'an 産安 07'16 Yokoyama Katsuya

5   Tsuru no Sugomori (Tozan) 鶴の巣籠 21'50 Shimabara Hanzan

6   Kogarashi 木枯 07'49 Yamamoto Hozan

7   Kangetsu 寒月 16'13 Kitahara Kozan II


The International Shakuhachi Society - 2018