International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Music of Japan, The - Vol I

Music of Japan, The - Vol I

Various
Polydor - MN9041

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Hyojo Etenraku 08'03


2   Sonokoma Sandobyoshi 03'08


3   Sange (Shomyo) 散華(上段) 05'40


4   Chikubushima (Heike-Biwa) 03'28


5   Hagoromo (Noh) 08'52


6   Godan Ginuta 五段砧 11'21


7   Shiki no Nagame 四季の眺 10'37 Aoki Reibo II

8   Shika no Tône (Kinko Ryû) 鹿の遠音 06'19 Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018