International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Nihon no Hibiki

Nihon no Hibiki

Yokoyama Katsuya
Ongaku no Tomo Sha Corp., Japan - OCD-0922
1998

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Izumo Ji 出雲路 13'34


2   Nettaigyo 熱帯魚 03'20


3   Koto Shijusokyoku 箏四重奏曲 15'23


4   Undetermined Kanji 07'48


5   Shakuhachi Sanjusokyoku 尺八三重奏曲 12'53


6   Fuku Kyosokyoku 複協奏曲 19'13The International Shakuhachi Society - 2018