International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Music of Japan, The - Vol II

Music of Japan, The - Vol II

Various
Polydor - MN9042

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Kokaji 小鍛冶 07'01


2   Yasuna 保名 09'24


3   San ju san gendo Munagi no Yurai 10'59


4   Gishi no Honkai 05'59


5   Tometemo Kaeru 01'28


6   Harusame 春雨 03'37


7   Tsugaru Yamauta 津軽山唄 03'09 Yashita Isamu

8   Aizu Bandaisan 会津磐梯山 03'53


9   Osuwa-Daiko, Ikazuchi 05'43


10   Shigarami No. 2 05'28 Yokoyama Katsuya


The International Shakuhachi Society - 2018