International Shakuhachi Society Logo

The International Shakuhachi Society

Shakuhachi - Chidori No Kyoku

Shakuhachi - Chidori No Kyoku

Various
Nippon Columbia Co., Ltd. - 30CF-1509
1987

Track Title Kanji Length Shakuhachi Shamisen Koto
1   Yobi Dake - Uke Dake 呼竹受竹(吹禅) 01'04 Sakai Chikuho II

2   Chidori no Kyoku 千鳥の曲 04'30 Yamaguchi Goro

3   Shika no Tône (Kinko Ryû) 鹿の遠音 12'23 Yamaguchi Goro

4   Tsuru no Sugomori (Tozan) 鶴の巣籠 17'55 Yamamoto Hozan

5   Koro Sugagaki (Taizan Ha) 転菅垣 06'54 Mitsuhashi Kifu

6   November Step No. 10 09'55 Yokoyama Katsuya

7   Esashi Oiwake 江差追分 07'18 Yashita Isamu


The International Shakuhachi Society - 2018